Loading

Prof.Dr.

Hakan TUNAHAN

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

İletişim

htunahan@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Gezikol, B; Tunahan, H; Ozsoy, S; - DETERMINANTS OF FREIGHT VOLUME AND EFFICIENCY IN TRANSPORTATION AND STORAGE SECTOR - LOGFORUM - Vol.16 - pp.385 - ISSN : 1895-2038 - DOI : 10.17270/J.LOG.2020.453 - 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000545451500005
2 Karatas, A; Simdi, H; Tunahan, H; - Analysis Satisfaction Level of the Students with Instructors - PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION - pp.225 - ISSN : 1301-0085 - DOI : 10.9779/pauefd.534868 - Turkish - Article - 2019 - WOS:000487562500012
3 Erguzel, OS; Tunahan, H; Esen, S; - Measuring the globalization of cities from the new regionalism perspective - SPRINGERPLUS - Vol.5 - pp. - ISSN : 2193-1801 - DOI : 10.1186/s40064-016-3179-0 - English - Article - 2016 - WOS:000391799200001
4 Simdi, H; Tunahan, H; - Should be Frightened of Change in Freight Rates? A Casuality Analysis Between International Maritime Transportation Costs and Industrial Stock Market Returns - ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES - Vol.10 - pp.77 - ISSN : 1306-6730 - English - Article - 2015 - WOS:000441977400004
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Büşra Gezikol, Tuğba Onur, Hakan Tunahan - The Codes of Belt and Road Initiative : A Media Content Analysis - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi - - Vol.19 - DOI : https://doi.org/10.17755/esosder.675958 - 2020 - 2020
2 Arş. Gör. Büşra GEZİKOL, Doç. Dr. Sinan ESEN, Doç. Dr. Hakan TUNAHAN - An Analysis On The Relationship Between Housing Values And House-Specific Factors And Its Neighbouring Amenities In Turkey - İşletme Bilimi Dergisi (JOBS) - Vol.7(1) - pp.: 65-75 - 2019
3 Oylum Şehvez Ergüzel, Hakan Tunahan, Sinan Esen - A Different Approach to Global Supplier Risk: A Finance Based Model - alphanumeric journal - Vol.7 - pp.11-24 - DOI : 10.17093/alphanumeric.513136 - 2019
4 Seren Özsoy, Hakan Tunahan, Sinan Esen - Effect of Knowledge Spillover on the Logistics Performance - alphanumeric journal - Vol.7 - pp.45-58 - DOI : 10.17093/alphanumeric.509588 - 2019
5 Büşra Gezikol, Hakan Tunahan - Algılanan Yolsuzluk ile Dış Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım Arasındaki İlişkinin Uluslararası Endeksler Bağlamında Ekonometrik Analizi - Alphanumeric Journal - Vol.6 - DOI : 10.17093/alphanumeric.372370 - 2018
6 Emine Güler - Hakan Tunahan - Finansal Okuryazarlık — Hanehalkı Üzerine Bir Araştırma - İşletme Bilimi Dergisi - Vol.5 - 2017
7 Sinan ESEN, Hakan TUNAHAN, Davut TAKIL - A Comparative Bibliometric Analysis Of Finance Papers Published In High Impact Journals And Developing Country–Addressed Journals: The Case Of Turkish Journals - Journal of Economics, Finance and Accountin - Vol.3 - pp.37-49 - 2016
8 Hakan Tunahan, Sinan Esen, Davut Takıl - Havayolu Şirketlerinin Finansal Risk Düzeylerinin Bulanık Mantık Yöntemi İle Karşılaştırmalı Analizi - Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies - Vol.2 - pp.239-264 - 2016
9 HAKAN TUNAHAN; SİNAN ESEN; BAYRAM TOPAL; - Sahiplik Yapısı ve İhracat Yoğunluğunun İşletmelerin Karları Üzerindeki Etkisi - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - Vol.3 - pp.93-109 - ISSN : 2147-6071 - 2015
10 RUMEYSA ATASEVEN, HAKAN TUNAHAN; - Gümrük Birliği Anlaşmasının Önemli Bir Asimetrisi Olarak Karayolu Taşıma Kotaları - Journal of Management, Marketing and Logitistics - Vol.2 - pp.84-93 - ISSN : 2148-6670 - 2015
11 HAKAN TUNAHAN; NİHAL SÜTÜTEMİZ; SİNAN ESEN; - Uluslararası Pazarlarda Genişleme ve Borç İlişkisi: Borsa İstanbul İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Analiz - İşletme Bilimi Dergisi - Vol.2 - pp.105-118 - ISSN : 2147-6276 - 2014
12 BAYRAM TOPAL; HAKAN TUNAHAN; AHMET SELÇUK DİZKIRICI; - Measurement of Financial Efficiencies of the Trade Firms Listed on Istanbul Stock Exchange By Data Envelopment Analysis - International Research Journal of Finance and Economics - Vol.114 - pp.68-79 - September - 2013
13 Tunahan, H.; Dizkirici, A.S.AHMET SELÇUK DİZKIRICI; - Return determinants of ADRs: Evidence from cointegration and granger causality analysis on Turkcell - International Research Journal of Finance and Economics - Vol.94 - pp.172-188 - ISSN : 14502887 - Article - 2012 - SCOPUS_ID:84864815808
14 Hakan Tunahan - A Comparative Analysis Of Turkish and Russian Business Management Students On The Ethics Of Tax Evasion - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.17 - pp.367 - Mayıs - 2012 - SAU
15 HAKAN TUNAHAN; AHMET SELÇUK DİZKIRICI; - Evaluating the Credit Guarantee Fund (KGF) of Turkey as a Partial Guarantee Program in the Light of International Practices - International Journal of Business and Social Science - Vol.37 - pp.79-92 - May - 2012
16 Hakan Tunahan - Küresel İklim Değişikliğini Azaltmanın Bir Yolu Olarak Karbon Finansmanı - Muhasebe ve Finansman Dergisi - Vol.46 - Nisan - 2010 - SAU
17 Erhan Birgili-Hakan Tunahan - Hileli Finansal Raporlama veya Pandoranın Açılan Kutusu - İktisat, İşletme ve Finans Dergisi - Vol.231 - Haziran - 2005 - SAU
18 Ömer Özkan-Hakan Tunahan- Hasan DemirHASAN DEMİR; - Avrupa Birliği – Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Arasındaki Ticarette Kullanılabilecek Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Karşılıklı Akreditif - İktisat, İşletme ve Finans Dergisi - Vol.221 - Ağustos - 2004 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Halil Şimdi, Hakan Tunahan - The Power of Trade Costs over International Trade: Causality Analysis in Frequency Domain for Turkey - CEA Journal of Economıcs - Vol.11 - pp.41-50 - ISSN : 1857-5269 - 2016
2 ; BAYRAM TOPAL; HAKAN TUNAHAN; AHMET SELÇUK DİZKIRICI; - Analyzing The Working Capital Structure and Profitability of Supermarket Chains: An Evidence From Istanbul Stock Exchange Trade Index - İşletme Bilimi Dergisi (The Journal of Business Science) - Vol.1 No: 1 - pp.57-69 - 2013
3 BAYRAM TOPAL; HAKAN TUNAHAN; AHMET SELÇUK DİZKIRICI - Analyzing The Working Capital Structure and Profitability of Supermarket Chains: An Evidence From Istanbul Stock Exchange Trade Index - İşletme Bilimi Dergisi (The Journal of Business Science) - Vol.1 - pp.57-69 - Ağustos - 2013
4 Erhan BİRGİLİ, Hakan TUNAHAN, Ahmet Selçuk DİZKIRICI - Akreditifli Ödeme ve İhracatçı İşletmelere Yönelik Bir Uygulama - MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi - Vol.28 - pp.87 - Ekim - 2005
5 Erhan Birgili-Hakan Tunahan-Hasan DemirHASAN DEMİR; - 2001 Şubat Döviz Krizinin İşletmelerin Üretim ve Karlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma - Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.2 - 2004 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Surendranath Jory, Abdelhafid Benamraoui, Hakan Tunahan, Umut Sanem Çitçi - A Critical Examination of Etihad Airways Equity Alliance Strategy using a Case Study Approach - SSRN Social Science Research Network - 2019
2 Büşra Gezikol, Oylum Şehvez Ergüzel, Hakan Tunahan - A Literature Review on the Determinants of Human Development - SSRN Social Science Research Network - 2019
3 Hakan Tunahan - Hisse Senedi Piyasasının Gelişiminin Ekonomik Büyüme ve İşletme Finansı Üzerine Etkileri - Marmara Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi - Vol.1 - 1996 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Sinan Esen, Hakan Tunahan, Halil Şimdi - İthal İkame Algısı: Sakarya Makine İmalatçıları Örneği - 2019
2 Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN Doç. Dr. Hakan TUNAHAN Arş. Gör. Ayşegül KARATAŞ - Öğretim Elemanlarının Akreditasyona Yönelik Tutumlarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Örneği - 2015
3 SİNAN ESEN; HAKAN TUNAHAN; BAYRAM TOPAL; - The Relation Between Export and Profitability: An Analysis on Top 1000 Exporters in Turkey - 2014
4 BİRGİLİ, ERHAN-TUNAHAN,HAKAN-DEMİR, HASAN - Kriz Döneminde İşletmelerin Döviz Riski ve Yabancı Sermaye Paylarının Üretim ve Karlılığa Etkisi Üzerine Bir Analiz - 2004 - B-SAU-4390
5 ÖZKAN, ÖMER-TUNAHAN, HAKAN - DEMİR, HASAN - Avrupa Birliği – Türkiye Ve Türki Cumhuriyetler Arasındaki Ticarette Kullanılabilecek Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Karşılıklı Akreditif - 13-15 Haziran - 2004 - SAU
6 BİRGİLİ, ERHAN -TUNAHAN,HAKAN - Hileli Finansal Raporlama veya Pandoranın Açılan Kutusu - 17 -19 Eylül - 2003 - B-SAU-4388
7 BİRGİLİ, ERHAN-TUNAHAN,HAKAN - Döviz Krizlerinde İşletme Sermayesi Davranışı - 11-14 Eylül 2002 - 2002 - B-SAU-4389
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 HAKAN TUNAHAN; - Gümrük Birliği Anlaşmasının Önemli Bir Asimetrisi Olarak Karayolu Taşıma Kotaları - 2015
2 BİRGİLİ, ERHAN- DEMİR, HASAN -TUNAHAN,HAKAN - Finansal Krizlerde Bulaşma Etkisi: Türkiye ve Rusya Hisse Senedi Piyasaları Örneği - Aralık - 2002 - B-SAU-1720
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Arş. Gör. Büşra GEZİKOL Doç. Dr. Sinan ESEN Doç. Dr. Hakan TUNAHAN - Yollar Yürümekle Aşınmaz: Ev Değeri ve Yürünebilirlik İlişkisi Üzerine Bir Analiz - 2019
2 Arş. Gör. Oylum Şehvez ERGÜZEL Doç. Dr. Hakan TUNAHAN - Küresel Tedarikçi Riskine Farklı Bir Yaklaşım: Finans Temelli Endeks Modeli Önerisi - 2019
3 Büşra Gezikol, Tuğba Onur, Hakan Tunahan - Kuşak ve Yol İnisiyatifinin Kodları: Bir Medya İçerik Analizi - 2019
4 Büşra Gezikol, Sinan Esen, Hakan Tunahan - Yollar Yürümekle Aşınmaz: Ev Değeri ve Yürünebilirlik İlişkisi Üzerine Bir Analiz - 2019
5 Büşra Gezikol, Hakan Tunahan - Algılanan Yolsuzluk İle Dış Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım Arasındaki İlişkinin Uluslararası Endeksler Bağlamında Ekonometrik Analizi - 2017
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Büşra GARİP, Hakan TUNAHAN - Managing Global Trade in Industry 4.0: New Issues and Trends Chapter 5: E-Commerce in Digital Age - - Gazi Kitabevi - pp.71-103 - 2020
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 International Journal of Islamic Economics and Finance - 2015
2 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - 2015
3 Akademik Bakış - 2015
4 HAKAN TUNAHAN; HAKAN TUNAHAN; - "Business and Economics Research Journal (BERJ)" - Vol.2 - 2015
5 HAKAN TUNAHAN; - Akademik Bakış - 2015
6 İşletme Bilimi Dergisi - Vol.3 - 2013
7 Business and Economics Research Journal (BERJ) - Vol.2 - 2013
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Emprical Analysis over trade adavntage of Turkey in the light of International costs - Halil Şimdi - ISSN : - Sakarya - Sosyal Bilimler - Uluslararası Ticaret - 2014
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 ULUSLARARASI TİCARİ SÜREÇLER VE UYGULAMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 ULUSLARARASI BANKACILIK VE KAMBİYO REJİMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 ULUSLARARASI TİCARİ SÜREÇLER VE UYGULAMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
4 ULUSLARARASI BANKACILIK VE KAMBİYO REJİMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İHRACAT - İTHALAT YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 SERMAYE PİYASALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
3 SERMAYE PİYASALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
5 SERMAYE PİYASALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
6 SERMAYE PİYASALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
7 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
8 SERMAYE PİYASALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
9 SERMAYE PİYASALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
11 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
12 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
13 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2013
14 ELEKTRONİK TİCARET - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 3 - 2013
15 FINANCIAL INSTITUTIONS - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
16 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
17 SERMAYE PİYASALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
18 SERMAYE PİYASALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
19 ELEKTRONİK TİCARET - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 3 - 2012
20 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 3 - 2012
21 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
22 BANKACILIK VE FİNANSAL EKONOMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
23 BANKACILIK VE FİNANSAL EKONOMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
24 SERMAYE PİYASALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
25 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
26 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
27 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
28 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
29 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
30 DIŞ TİCARET FİNANSMANI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
31 SİGORTACILIK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
32 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2012
33 SERMAYE PİYASALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
34 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
35 DIŞ TİCARET FİNANSMANI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
36 SİGORTACILIK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
37 SERMAYE PİYASALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
38 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2012
39 MESLEKİ İNGİLİZCE I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
40 ELEKTRONİK TİCARET - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
41 MESLEKİ İNGİLİZCE II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
42 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
43 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
44 ELEKTRONİK TİCARET - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
45 ELEKTRONİK TİCARET - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
46 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
47 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
48 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
49 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2011
50 DIŞ TİCARET FİNANSMANI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
51 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
52 FİNANSAL YÖNETİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
53 ULUSLARARASI PAZARLAMA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
54 ULUSLARARASI EKONOMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
55 ULUSLARARASI EKONOMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
56 ULUSLARARASI PAZARLAMA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
57 INTERNATIONAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2010
58 FİNANSAL YÖNETİM - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
59 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2010
60 DIŞ TİCARET FİNANSMANI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
61 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2010
62 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
63 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
64 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
65 INTERNATIONAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2010
66 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2010
67 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2010
68 ELEKTRONİK TİCARET - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2010
69 ELEKTRONİK TİCARET - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2010
70 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
71 BUSINESS MANAGEMENT - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
72 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
73 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
13.4-EĞİTİM BİLGİLERİ :
1 - - İstanbul Üniversitesi - İktisat Fakültesi - Lisans - 2018
2 Türkiye'de ve gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarını düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar - İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yüksek Lisans - 2018
3 Finansal krizlerin işletmelere etkisi: Bir sektör analizi - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Doktora - 2018
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Hakan Tunahan - Sasiad Sakarya Sanayicileri ve İşadamları Derneği Bülteni, Yıl:6, Sayı:7, Dış Ticaret İşlemlerinde Akreditifli Ödeme - 2001 - SAU
2 Hakan Tunahan - Dünya Gazetesi, Hisse Senedi Piyasasının Derinlik ve Genişliğinin Ölçütleri - 1997 - SAU
3 Hakan Tunahan - Ekonomik Trend Dergisi, Yıl:6 Sayı:32 1997, Dış Ticarette Riskler ve Afrika Örneği: - 1997 - SAU
4 Hakan Tunahan - Sakarya Üniversitesi İnternet Destekli Öğretim (İDÖ) İşletme Programı, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Dersi Yayınlanmış ders notları - 0 - SAU
5 Hakan Tunahan - Sakarya Üniversitesi İnternet Destekli Öğretim (İDÖ) İşletme Programı Elektronik Ticaret Dersi Yayınlanmış ders notları - 0 - SAU
15.3-STRATEJİK-YÖNETİMSEL LİDERLİK :
1 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi Anabilim Dalı - Devam Ediyor - 2018